Month: <span>april 2021</span>

Dagens strafferettslige handtering av narkotikabruk er klart uheldig og bør verte gjenstand for reform. Bruk av narkotika og besittelse av mindre mengder til eige bruk manglar den klandeverdige karakteren som…

Uncategorized

Uncategorized