Month: <span>november 2022</span>

Borgarting lagmannsrett sin dom i saka 22-113143AST-BORG/03, som endte i dissens 5-2 i favør av domfelling for forsettleg drap illustrerer eit vanskeleg spørsmål. Ein mann vart domfelt for forsettleg drap…

Uncategorized