Month: <span>januar 2021</span>

Uncategorized

Hausten 2020 var prega av eit strafferettskurs som måtte koronatilpassast – det årlege møtet med eit nytt kull av framtidige strafferettsjuristarvart redusert til epostar, zoom og anna distansundervising. Kurset let…

Uncategorized