Month: <span>oktober 2019</span>

Dette har vore ein aktiv haust. Vi (eg, Linda Gröning og Eriling Johannes Husabø) publiserte i august ny, andre utgåve av Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk fremstilling av…

Uncategorized

Valdtektslovgjevinga har som nemnt i tidlegare postar vore eit sentralt tema for meg det siste året. I tillegg til boka Valdtektsstraffebodet – Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Fagbokforlaget, 2019),…

Uncategorized

Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice er ute med nytt nummer. Denne gongen tek vi for oss ulike perspektiv på reglane om utilreknelegheit og særreaksjonar i norsk strafferett…

Uncategorized