Category: <span>Uncategorized</span>

Det skjer mykje på området for seksualbrotsverka. Normer og verdioppfatningar er i endring, det offentlege engasjementet knytt til valdtektsproblemet og seksualreform er framleis stort, departementet arbeider med lovframlegg – og…

Uncategorized

Uncategorized

Situasjonen i nabolandet vårt er ein skremmande kontrast til biletet vårt av dei fredelege, trygge og gode nordiske samfunna vi lev i. Slike utfordringar vil raskt få oss til å…

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Borgarting lagmannsrett sin dom i saka 22-113143AST-BORG/03, som endte i dissens 5-2 i favør av domfelling for forsettleg drap illustrerer eit vanskeleg spørsmål. Ein mann vart domfelt for forsettleg drap…

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized