Author: <span>Jørn Jacobsen</span>

Uncategorized

Borgarting lagmannsrett sin dom i saka 22-113143AST-BORG/03, som endte i dissens 5-2 i favør av domfelling for forsettleg drap illustrerer eit vanskeleg spørsmål. Ein mann vart domfelt for forsettleg drap…

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Strafferetten har aldri stått stille. Det som ein gong såg ut som trivialt og ønskeleg kan no vere vurdert som særs alvorleg, slik til dømes slaveri no er å vurdere…

Uncategorized

Rusdebatten rasar vidare. I helga hadde nrk.no eit oppslag med meg der mine vurderingar av rusreforma var tema, sjå førre innlegg på bloggen her. Her skal eg fylle ut litt,…

Uncategorized