Author: <span>Jørn Jacobsen</span>

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Strafferetten har aldri stått stille. Det som ein gong såg ut som trivialt og ønskeleg kan no vere vurdert som særs alvorleg, slik til dømes slaveri no er å vurdere…

Uncategorized

Rusdebatten rasar vidare. I helga hadde nrk.no eit oppslag med meg der mine vurderingar av rusreforma var tema, sjå førre innlegg på bloggen her. Her skal eg fylle ut litt,…

Uncategorized

Dagens strafferettslige handtering av narkotikabruk er klart uheldig og bør verte gjenstand for reform. Bruk av narkotika og besittelse av mindre mengder til eige bruk manglar den klandeverdige karakteren som…

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Hausten 2020 var prega av eit strafferettskurs som måtte koronatilpassast – det årlege møtet med eit nytt kull av framtidige strafferettsjuristarvart redusert til epostar, zoom og anna distansundervising. Kurset let…

Uncategorized

Uncategorized