Author: <span>Jørn Jacobsen</span>

2019 ebba ut som eit ganske normalt år. Strafferettskurset – som så ofte dominerer hausten min – kom i hamn på tampen av året, og nokre nye publikasjonar kom ut,…

Uncategorized

Det har vore mykje diskusjon rundt politiet sin tiltale og straffepåstand om ubetinga fengsel for den profilerte biskopen, 84 år gamle Gunnar Stålsett. Mange har kasta seg inn i debatten…

Uncategorized

Uncategorized

Dette har vore ein aktiv haust. Vi (eg, Linda Gröning og Eriling Johannes Husabø) publiserte i august ny, andre utgåve av Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk fremstilling av…

Uncategorized

Valdtektslovgjevinga har som nemnt i tidlegare postar vore eit sentralt tema for meg det siste året. I tillegg til boka Valdtektsstraffebodet – Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Fagbokforlaget, 2019),…

Uncategorized

Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice er ute med nytt nummer. Denne gongen tek vi for oss ulike perspektiv på reglane om utilreknelegheit og særreaksjonar i norsk strafferett…

Uncategorized

Tidlegare i år gav eg ut ei bok om valdtektsstraffebodet – Valdtektsstraffebodet – Gjeldande rett og spørsmålet om reform. Sjå om boka på heimesida til forlaget). Første bokmelding, av Anne…

Uncategorized

Trond Mohn stiftelse – som tidlegare heitte Bergens forskningsstiftelse eller – fyller i år 15 år. Eg er framleis takksam for støtta eg fekk for ti år sidan og stilte…

Uncategorized

På denne sida vil du få kommentarar, nyheiter og lenker knytt til arbeidet mitt som professor i strafferett ved Det juridiske fakultet i UiB. Tidlegare publikasjonar finn du her på…

Uncategorized