Month: <span>november 2023</span>

Det skjer mykje på området for seksualbrotsverka. Normer og verdioppfatningar er i endring, det offentlege engasjementet knytt til valdtektsproblemet og seksualreform er framleis stort, departementet arbeider med lovframlegg – og…

Uncategorized

Uncategorized