Jacobsensstrafferett Innlegg

Dagens strafferettslige handtering av narkotikabruk er klart uheldig og bør verte gjenstand for reform. Bruk av narkotika og besittelse av mindre mengder til eige bruk manglar den klandeverdige karakteren som…

Uncategorized

Uncategorized

Uncategorized

Hausten 2020 var prega av eit strafferettskurs som måtte koronatilpassast – det årlege møtet med eit nytt kull av framtidige strafferettsjuristarvart redusert til epostar, zoom og anna distansundervising. Kurset let…

Uncategorized

Uncategorized

2019 ebba ut som eit ganske normalt år. Strafferettskurset – som så ofte dominerer hausten min – kom i hamn på tampen av året, og nokre nye publikasjonar kom ut,…

Uncategorized

Det har vore mykje diskusjon rundt politiet sin tiltale og straffepåstand om ubetinga fengsel for den profilerte biskopen, 84 år gamle Gunnar Stålsett. Mange har kasta seg inn i debatten…

Uncategorized

Uncategorized

Dette har vore ein aktiv haust. Vi (eg, Linda Gröning og Eriling Johannes Husabø) publiserte i august ny, andre utgåve av Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk fremstilling av…

Uncategorized

Valdtektslovgjevinga har som nemnt i tidlegare postar vore eit sentralt tema for meg det siste året. I tillegg til boka Valdtektsstraffebodet – Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Fagbokforlaget, 2019),…

Uncategorized